Villkor

Priser och beställning

FrigolitLada.jpgAlla våra priser är per person vid beställning av minst 10 av samma rätt. Bufféer är 15 personer minimum.  Vi har även porslin för upp till 100 personer. Alla priser är inklusive moms.

Beställning göres senast en vecka före leverans på telefon 08-18 09 00. Bindande antal 3 arbetsdagar innan leverans.

Leveransvillkor:

Leveransavgift vid utkörning är 150:- per påbörjad 10 minutersperiod räknat från Nybohovsrestaurangen till kund. Återhämtning debiteras enligt samma taxa.  Avhämtning av cateringmat sker enligt överenskommelse.

Betalningsvillkor

Betalning från privatpersoner sker vid leverans om annat ej avtalats. Företagsbetalning mot faktura, 10 dagar. Vid fakturering understigande 2500:- tillkommer avgift om 50:-. Vi samarbetar med SVEA Inkasso.

Porslinshyra

Vi hyr även ut porslinVi har komplett porslin för upp till 100 gäster som kan hämtas eller levereras. Porslinsutkörning debiteras enligt leveransvillkor ovan och med 30:- per påbörjad tiominutersperiod vid upp/nerlastning.

Tallrikar och glas 3:- per enhet / bestick 2:- per enhet/ kaffegods (kopp, fat, sked) 4:- per enhet.

Hyresporslinet återlämnas odiskat. Porslinet kan avhämtas enligt överenskommelse.